eTwinning


Nasze przedszkole należy i działa w społeczności eTwinning, czyli programie polegającym na łączeniu i współpracy szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Poprzez projekt zamierzamy zapoznać uczestników z tradycjami różnych kultur i krajów europejskich, polepszyć wzajemne zrozumienie między dziećmi z różnych etnicznie regionów Europy, rozwinąć ich komunikację oraz umiejętności muzyczne i plastyczne, stworzyć poczucie przynależności do kultury europejskiej oraz przygotować je do świadomego i odpowiedzialnego życia w Zjednoczonej Europie, pomóc w poszerzeniu wiedzy na temat znaczenia Zjednoczonej Europy i edukacji w UE opartej na tożsamości narodowej wszystkich uczestników projektu, promować kreatywność, współzawodnictwo, naukę języków obcych i różnorodność językową, zachęcić do korzystniejszego wykorzystania wyników i wymiany doświadczeń. Co jakiś czas będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej aktualnie realizowane projekty w ramach tego programu.

About Post Author

Related Post

Translate »
Skip to content