Przedszkole w Kraczkowej Artykuł na stronie głównej Procedury postępowania na czas pandemii COVID-19

Procedury postępowania na czas pandemii COVID-19

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

NA CZAS PANDEMII  KORONOWIRUSA – COVID – 19

w Przedszkolu Publicznym w Kraczkowej

obowiązująca od 01.09.2020

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola oraz zasad postępowania w przypadku zauważonych objawów Covid 19

 1. W przedszkolu mogą przebywać tylko zdrowe dzieci. Nie przyjmuje się dzieci z żadnymi objawami chorobowymi sugerujących choroby zakaźnie (katar, kaszel, temperatura powyżej  37,5, biegunka, wysypka itp.).
 2. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie należy przyprowadzać dzieci do przedszkola.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, dziecku będzie mierzona temperatura
 5. Rodzice  mogą wprowadzić dziecko do przestrzeni przedszkolnej  z zachowaniem zasad bezpiecznej odległości między innymi osobami
 6. Rodzic obowiązany jest do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk
 7. Dziecko nie może przynosić ze sobą do przedszkola żądnych przedmiotów i zabawek.
 8. W przypadku przebywania dzieci na placu zabaw w godzinach popołudniowych, dzieci odbiera sią przy bramce placu zabaw.
 9. Nieobecność dziecka spowodowana chorobą zakaźną powinna być zgłoszona opiekunowi lub dyrektorowi placówki.
 10. Rodzic podczas pobytu dziecka w przedszkolu jest dostępny pod telefonem.
 11. Wszelkich informacji o dziecku udziela telefonicznie nauczyciel lub dyrektor
 12. . W przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby – niezwłocznie informujemy o tym rodziców dziecka i oczekujemy na jego odbiór z przedszkola w oddzielnym pomieszczeniu.

Informuję Rodziców ze  w przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów chorobowych  u dziecka nie podejmujemy w przedszkolu żadnych zabiegów, decyzji bez wiedzy i zgody rodziców . O każdym przypadku najpierw informujemy Rodziców.

Aneks do procedur postępowania podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola oraz zasad postępowania w przypadku zauważonych objawów Covid 19

obowiązujący od dnia 05.10.2020

 1. Od dnia 05.10.2020 wprowadzam poprawkę w procedurze do punktu 5 procedury;  Rodzice nie mogą wchodzić do przestrzeni przedszkola. Pracownicy przedszkola odbiorą dziecko przy drzwiach przeciwpożarowych przedszkola na I piętrze.
 2. Pracownik przedszkola podczas  kontaktu z rodzicem powinien mieć zasłonięte usta i nos.

About Post Author

Related Post

Translate »
Skip to content