Przedszkole w Kraczkowej Artykuł na stronie głównej Strażacy z wizytą u przedszkolaków

Strażacy z wizytą u przedszkolaków

W dniu 24 czerwca przedszkolaki z wielką radością powitały wyjątkowych gości, strażaków z pobliskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraczkowej. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że ich praca nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Cenną wskazówką była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń podczas wspólnych zabaw   z rówieśnikami. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują  strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Jednak największe zainteresowanie wzbudził wielki czerwony wóz strażacki, do którego każdy mógł wejść.

About Post Author

Related Post

Translate »
Skip to content