Ważne informacje organizacyjne

Ważne informacje organizacyjne w związku z rozpoczęciem nowego roku przedszkolnego 2020/21

prosimy Rodziców o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa dotyczącą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola  w warunkach zagrożenia epidemią.

 • w związku z wieloma pytaniami od rodziców dotyczących rozpoczęcia roku wyjaśniam : wszystkie dzieci zapisane podczas rekrutacji mogą rozpocząć uczęszczanie do przedszkola od pierwszego września niezależnie czy rodzic pracuje czy nie.
 • nauczyciele będą na bieżąco informować rodziców przy pomocy komunikatorów o ważnych sprawach organizacyjnych  dotyczących każdej z grup.
 • przypisanie do grupy  dziecka można sprawdzić na  stronie przedszkola
 •  informujemy że w bieżącym roku rezygnujemy z organizacji w przedszkolu imprez i uroczystości integracyjnych w których zwykle uczestniczyła cała społeczność przedszkolna. Wszystkie wydarzenia będą się odbywać na forum jednej grupy.
 •  prosimy o podpisanie stosownych oświadczeń i zgód i potwierdzenie ilości godzin  pobytu dziecka w przedszkolu na formularzach dostępnych przy wejściu
 • zwrot pieniędzy za marzec dla rodziców dzieci , które zakończyły uczęszczanie do przedszkola w marcu będzie odbywać się w czwartek 27 i piątek 28 sierpnia.  Dzieci które uczęszczały w maju, czerwcu i sierpniu mają odpis na bieżąco za nieobecności.
 •  Od 1 września  Przedszkole czynne jest  od 6:30 do 16:30
 •  w godzinach od  7:30 do 12:30 realizowana jest podstawa programowa i te godziny są bezpłatne
 •  za godziny 6;30 – 7.30 oraz 12;30 – 16;30 rodzic płaci 1 zł za każdą godzinę
 •   Godziny  pobytu dziecka w przedszkolu można zmienić po zgłoszeniu dyrektorowi lub nauczycielce przed rozpoczęciem nowego miesiąca.
 •   dzieci które ukończyły 6 lat nie płacą opłaty za godziny wykraczające poza podstawę programową,
  •  drugie dziecko ma zniżkę 25% , jeżeli  całość płaci pierwsze.
  •  Za każdy dzień nieobecności odliczana jest opłata za godz dodatkowe  i żywienie,
  •  Stawka żywieniowa  wynosi 7zł (2 zł śniadanie, 3,50 zł obiad, 1,50zł podwieczorek)
  •  Wpłaty za przedszkole dokonujemy na konto   do 15 każdego miesiąca. Odliczenia za nieobecności  dokonywane są w następnym miesiącu według rozliczeń na paskach otrzymanych na początku każdego miesiąca .
  • Nr konta 37 1240 2643 1111 0010 2279 5224 Bank PKO I oddział Łańcut ul. Sokoła 4
  • Zajęcia dodatkowe; jęz angielski – wszystkie grupy  ,religia ( tylko – 6 latki)
  • ze względu na sytuację epidemiologiczną rodzice nie mogą wchodzić do sal przedszkolnych – tylko do szatni  . Proszę aby dziecko odprowadzała jedna osoba zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa i stosując się do procedur obowiązujących w przedszkolu.
  • Dziecko prosimy wyposażyć w wygodne obuwie, odzież zastępczą na wypadek np. Zmoczenia,  dzieciom leżakującym proszę zapewnić duża poszwę z cienkim kocykiem(ok140cmx140) Rzeczy osobiste dziecka prosimy podpisać np. markerem;
  • Dzieci w przedszkolu myją rączki mydłem bez środków dezynfekyjących;
  • Dzieci nie przynoszą zabawek do przedszkola i na obecny stan przyborów do mycia zębów;
  • Do przedszkola rodzice przyprowadzają tylko dzieci zdrowe.
  • O każdych objawach chorobowych, które pojawią się u dziecka w przedszkolu Rodzice/Opiekunowie będą powiadamiani telefonicznie;
 • Dokumentacja dotycząca zgód rodziców np. o wybieraniu dziecka, rozpowszechnianiu wizerunku, uczestnictwa w zajęciach religii,  mierzeniu temperatury będzie udostępniona przy wejściu do przedszkola;
 • W sprawach pomocy psychologiczno – pedagogicznej można kontaktować się z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Łańcucie. W sprawach pomocy losowej i bytowej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łańcucie lub dyrektorem i nauczycielkami przedszkola;
 • RODO. Informacje poufne dotyczące dzieci i rodziców prosimy przekazywać tylko dyrektorowi lub nauczycielkom
 • Kolejne informacje będą umieszczane na bieżąco na stronie przedszkola;            

Serdecznie Dziękujemy Rodzicom i Dzieciom za wspaniałą współpracę, wsparcie, pomoc i cenne rady w minionym roku.Wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym 2020/2021.

About Post Author

Related Post

Translate »
Skip to content