Przedszkole w Kraczkowej Artykuł na stronie głównej Zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla przedszkolaków

Zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla przedszkolaków

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, 18 lutego tego roku przeprowadzi w naszym przedszkolu zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla przedszkolaków z wykorzystaniem mini miasteczka dla przedszkolaka. W trakcie nauczania zasad bezpiecznego zachowania na drodze z wykorzystaniem wyżej wymienionego miasteczka kształtują się u dzieci prawidłowe nawyki:

 • reagowanie na polecenia nauczyciela i opiekuna,
 • nieoddalanie się,
 • stania na chodniku w bezpiecznej odległości,
 • przechodzenia przez jezdnię najkrótszą drogą (prostopadle do krawędzi),
 • trzymanie opiekuna za rękę,
 • prawidłowe reagowanie na wskazanie sygnalizatora dla pieszych,

jak również dzieci zapoznają się z następującymi pojęciami:
pieszy, kierujący, pasażer, droga, chodnik, jezdnia, przejście dla pieszych, pojazd uprzywilejowany.
Program zajęć obejmuje:

 1. Zapoznanie dzieci ze znakami drogowymi obowiązującymi w ruchu pieszym.
 2. Zapoznanie dzieci z rodzajami sygnałów sygnalizacji świetlnej i podkreślenie ich znaczenia.
 3. Poznanie środków transportu publicznego i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się na przystankach komunikacji publicznej oraz podczas podróżowania.
 4. Zapoznanie się z zasadami zachowania się dzieci i dorosłych na wycieczkach, spacerach.
 5. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo przedszkolaka jako pieszego, rowerzysty, pasażera.
 6. prezentacja filmu „Bezpieczna droga z radami Spangeboba”.
 7. Zabawa ruchowa wszystkich dzieci na mini miasteczku.
 8. Wyposażenie dzieci w materiały dydaktyczne w postaci opasek odblaskowych z algorytmem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

About Post Author

Related Post

Wyniki konkursu plastycznego „ZŁOTA POLSKA JESIEŃ”Wyniki konkursu plastycznego „ZŁOTA POLSKA JESIEŃ”

W dniu 6.10.2021r. podczas uroczystości przedszkolnej ,,Zabawy z jesienią” zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego pod hasłem ,,Złota polska jesień”.                                                                                          Celem konkursu było rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności dzieci oraz

Translate »
Skip to content