Przedszkole w Kraczkowej Ciekawe artykuły Moje dziecko jest zdolne?!

Moje dziecko jest zdolne?!

Co to są zdolności?
 Zdolność- to właściwość różniąca jednego człowieka od drugiego, to łatwość i szybkość odbierania i przetwarzania informacji o otaczającym świecie.

Od czego zależy rozwój zdolności dziecka?
Na rozwój zdolności istotny wpływ ma dom rodzinny dziecka oraz wspierająca rozwój atmosfera w przedszkolu, szkole.
 
Jak rozwijają się zdolności?
Rozwój zdolności jest ściśle związany z etapami rozwoju dziecka. Najwcześniej, pojawiają się zdolności matematyczne i artystyczne, zwłaszcza muzyczne i plastyczne.
Młodszy wiek szkolny to rozwój zdolności intelektualnych. W okresie dorastania następuje rozkwit zdolności twórczych, zwłaszcza w zakresie twórczości intelektualnych.  Wtedy też młodzież cechuje duża aktywność, energia, wrażliwość, a jednocześnie duża samodzielność niezależność intelektualna.

Jak rozpoznać dzieci zdolne?
Dzieci zdolne:
• Szybko zapamiętują,
• Są ciekawe świata,
• Posiadają dar bystrej obserwacji świata,
• Są dociekliwe, zadają dużo pytań,
• Mają szeroki wachlarz zainteresowań oraz dużo wiadomości pozaszkolnych,
• Uczą się chętnie i z przyjemnością, potrafią skupić swą uwagę przez dłuższy czas na tym, co je interesuje,
• Mają bogatą wyobraźnię- ciekawe, oryginalne pomysły,
• Potrafią bronić swoich rację,

Jak rodzice mogą pomóc dziecku zdolnemu?
Konieczne jest otoczenie dziecka wszechstronną opieką od najmłodszych lat. Niezmiernie ważna jest akceptacja dziecka, rozumienie jego potrzeb i wsparcia w chwilach niepowodzeń. Warto też poświęcić wiele czasu na rozmowy, wspólne zabawy i spacery. Istotne jest dostrzeganie zainteresowań dziecka, docenianie jego pomysłów i wytworów.

 Jak pracować z dzieckiem zdolnym? Konieczne jest:
• Utrzymywanie wysokiego poziomu trudności zadań stawianych dziecku,
• Wskazywanie dodatkowych źródeł wiedzy,
• Inspirowanie do poszukiwania problemów wymagających rozwiązania,
• Zachęcanie do udziału w konkursach,
• Wskazywanie różnych miejsc pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań,


Cechy dziecka przejawiającego zdolności w kierunku matematyki
Ma szerokie zainteresowania, a zwłaszcza w kierunku nauk ścisłych. 
Chętnie eksperymentuje i wymyśla ciekawe doświadczenia. 
Konsekwentnie dąży do celu. 
Ma dużą podzielność uwagi. 
Wyciąga logiczne i precyzyjne wnioski.  Potrafi zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystywać w praktyce. 
Ma mocno rozwiniętą wyobraźnię. 
Myśli abstrakcyjnie. 
Ma dobrą pamięć i szybko się uczy. 
Jest spostrzegawczy i szybko kojarzy fakty.
Interesuje się różnymi zjawiskami, potrafi zaskakiwać olbrzymią wiedzą w tymkierunku. 
Interesuje się komputerem, potrafi z niego korzystać. 
Pracuje szybko i sprawnie, wyprzedzając kolegów z grupy. 
Wykonując zadanie często poszukuje własnych rozwiązań. 
Zawsze odczuwa satysfakcję z pokonywanych trudności. 
Rzadko wycofuje się, dąży uparcie do celu.  Potrafi długo skupić się nad problemem. 
Ma badawcze podejście do każdego zagadnienia. 
Potrafi logicznie myśleć.  Chętnie bierze udział zajęciach, zabawach, w których może się popisać posiadaną wiedzą.  Dobrze planuje swoją pracę. 
Ma zdolności manualne, lubi układać puzzle, klocki.

Cechy dziecka przejawiającego zdolności muzyczne
Szybko uczy się nowych piosenek, zna ich dużo. 
Łatwo zapamiętuje nowo poznane melodie. 
Jest bardzo rytmiczne, rytmicznie porusza się i tańczy, 
Potrafi odtworzyć trudny rytm. 
Często śpiewa i nuci melodię znanych piosenek. 
Interesuje się muzyką, często słucha różnej muzyki, nawet klasycznej. 
Chętnie bierze udział w zajęciach rytmicznych. 
Rozpoznaje różne dźwięki z otoczenia. 
Rozpoznaje dźwięki wysoki i niskie. 
Rozpoznaje instrumenty perkusyjne. 
Wyraża chęć grania na różnego rodzaju instrumentach. 
Pochodzi z muzykalnej rodziny. 

Cechy dziecka uzdolnionego plastycznie Chętnie i często rysuje, maluje na zadane i dowolne tematy. 
Wykonuje rysunki bogate w szczegóły i bardzo barwne. 
Prace wykonuje starannie i estetycznie. 
Jest pomysłowe i oryginalne. 
Posiada dużą wyobraźnie twórczą. 
Potrafi właściwie rozplanować elementy na obrazku. 
Postacie potrafi przedstawić w ruchu i w odpowiednich proporcjach. 
Zawsze kończy rozpoczętą pracę, podczas pracy jest skupione.  Ma zdolności manualne, sprawnie posługuje się pędzlem, kredką, nożyczkami. 
Interesuje się sztuką, malarstwem, fotografią, rzeźbą. 
Często chodzi do galerii, muzeum lub wyraża chęć pójścia do galerii. 
Lubi eksperymentować z materiałem, łączyć różne techniki. 
Jest spokojne, małomówne, czasami nieśmiałe. 
Potrafią obserwować otoczenie i dostrzegać otaczające nas piękno, ład czy nieporządek. 
Potrafi malować wrażenia wywołane poprzez muzykę, wiersz czy opowiadanie. 
 


About Post Author

Related Post

Translate »
Skip to content