Erasmus + – F.L.A.G. – For Learnest Around the Globe

FLAG – For Learners Around the GlobeDookoła świata z małymi odkrywcami   W latach 2015-2017 Przedszkole Publiczne w Kraczkowej, wraz z przedszkolami i szkołami podstawowymi z 6 krajów Unii Europejskiej, brało udział w realizacji projektu FLAG finansowanego w ramach nowego Programu Erasmus+. Podstawowym celem i zadaniem projektu było wzbogacanie tradycyjnych metody dydaktycznych stosowanych w poszczególnych szkołach i przedszkolach uczestniczących w projekcie o wymiar współpracy międzynarodowej. Dzięki temu dzieci zapoznały się z innymi zwyczajami, poznały kolegów z innych krajów, razem z nimi odkrywały inne, egzotyczne zabawy, gry i doświadczenia. Projekt był realizowany przez dwa lata. W pierwszym roku szukaliśmy podobieństw między naszymi krajami, a w drugim pokazywaliśmy to, czym się różnimy. Zaraz na początku projektu została założona strona internetowa, gdzie umieszczane były wszystkie działania. Adres strony internetowej: https://forlearnersaroundaheglobe.wordpress.com/   W listopadzie 2015 roku zaplanowane zostało pierwsze spotkanie w projekcie, które odbyło się w Koszycach na Słowacji. Na spotkanie nasi przedstawiciele zabrali ze sobą prace przygotowane przez dzieci z rodzicami z propozycją logo projektu. W głosowaniu międzynarodowym wygrało logo wykonane przez Maję Pondel z naszego przedszkola. Ostatecznie logo projektu zostało opracowane w wersji cyfrowej, w różnych wariantach, przez partnera ze Szkocji, w oparciu o pracę Mai Pondel. Jednym z działań w pierwszym roku było: Mój kraj, moje przedszkole/szkoła. Podstawowym celem zadania była krótka prezentacja własnego kraju i szkoły/przedszkola. Każdy z partnerów przygotował krótką prezentację PPT/ film z obrazami z własnego kraju. Następnie materiały poszczególnych partnerów zaprezentowane zostały na spotkaniu w Koszycach w listopadzie 2015 roku, w celu lepszego poznania się, przedstawienia. Koordynator zadania z Włoch zebrał wszystkie materiały w jedną prezentację, która została przedstawiona dzieciom we wszystkich współpracujących przedszkolach/szkołach. Dzięki temu dzieci mogły poznać inne przedszkola i szkoły, zobaczyć zdjęcia z krajobrazami innych krajów oraz twarze tamtejszych dzieci. Kolejne działanie to: Europa – mój dom. W ramach tego działania wydaliśmy słownik ze słowami w językach wszystkich współpracujących szkół i przedszkoli. Dzieci ilustrowały te słowa. Następnie każdy nauczyciel w swojej szkole prezentował słowa dzieciom. W tym działaniu powstała również: Międzynarodowa wspólna wystawa – Europa oczami dzieci. Dzieci w pracach plastycznych przedstawiły swoje wyobrażenie Europy. Prace były wysłane do naszego przedszkola, gdzie stworzyliśmy wystawę dla rodziców, dzieci i nauczycieli współpracujących, którzy uczestniczyli u nas w szkoleniu.   Kolejne wspólne działanie dotyczyło uniwersalnej, znanej we wszystkich krajach, powszechnie rozpoznawanej baśni. Wspólnie została wybrana do tego działania baśń „Brzydkie kaczątko”. Zapoznaliśmy dzieci z tekstem, rysowaliśmy ilustracje do baśni, tworzyliśmy gry (domino), a grupa Pszczółek przestawiła tę baśń rodzicom i wszystkim dzieciom w przedszkolu. Przedyskutowany i uzgodniony został również sposób prezentacji prac wykonywanych na bazie tej baśni. Zastosowano technikę leporello polegającą na przygotowaniu przez poszczególnych partnerów kart połączonych później w wielką „rozkładankę”. Z jednej strony kart przedstawione zostały ilustracje baśni wykonane przez dzieci, a także tekst baśni w języku danego partnera, a po drugiej stronie kart zamieszczane były zdjęcia ilustrujące zajęcia towarzyszące realizacji tego działania. Wymieniliśmy również informacje, doświadczenia i wrażenia na temat zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Bardzo poruszające było doświadczenie wędrującej kartki wielkanocnej. Odwiedziła ona wszystkich partnerów w okresie poprzedzającym Wielkanoc i dotarła do celu w Kraczkowej.   W drugim roku projektu, czyli roku szkolnym 2016/2017, koncentrowaliśmy się na przypatrywaniu się różnorodnościom pomiędzy poszczególnymi partnerami. Pierwszym działaniem było przedstawienie baśni ze swojego kraju. Dzieci z naszego przedszkola wybrały baśń Janiny Porazińskiej „Szewczyk Dratewka”. Po zapoznaniu się z tekstem podzieliliśmy baśń na rozdziały, zilustrowaliśmy ją, przetłumaczyliśmy na język angielski i zrobiliśmy na bazie tych ilustracji oraz tłumaczenia książeczki dla każdego z partnerów. Równocześnie jedna z mam uszyła lalki przedstawiające naszego bohatera. Nasze książeczki oraz maskotki Szewczyka Dratewki zawieźliśmy w listopadzie na spotkanie koordynacyjne do Szkocji, gdzie przekazaliśmy je wszystkim partnerom. My z kolei poznaliśmy bohaterów baśniowych innych krajów, m.in. słowackiego Janosika i włoskiego Pinokia. Baśń „Szewczyk Dratewka” przedstawiliśmy w formie inscenizacji rodzicom. Kolejnym działaniem było przedstawienie tradycyjnej dla poszczególnych partnerów zabawy. My wybraliśmy naszą ulubioną zabawę „Ojciec Wirgiliusz”. Po nagraniu filmu pokazującego zabawę przesłaliśmy nagranie z opisem w języku angielskim do innych przedszkoli i szkół partnerskich, a w zamian otrzymaliśmy nagrania i opisy zabaw od naszych partnerów. Wiele radości sprawiły dzieciom egzotyczne zabawy: szkocka „Mały gruby osiołek”, francuska „1, 2, 3 słońce”, słowacka „Chodzi piesek koło drogi”, czy bułgarska „Myszka i kotek”. Kolejnym zadaniem było stworzenie wielkiego kalendarza naszego projektu. W Szkocji podzieliliśmy się wspólnie miesiącami i ustaliliśmy jakie miesiące i jakie święta z danego kraju chcemy przedstawić w tym kalendarzu. Nasze dzieci ilustrowały czerwiec i grudzień. Wraz z dziećmi przedstawiłyśmy naszego Świętego Mikołaja i Dzień Dziecka. Kolega ze Szkocji zebrał wszystkie rysunki i opisy świąt przygotowane przez starsze dzieci z Włoch, po czym opracowany został w formie książkowej kalendarz. Kolejne wspólne działania dotyczyły tradycyjnych tańców i pieśni My przygotowaliśmy w tym temacie tańce podhalańskie. Poznaliśmy przy okazji z dziećmi informacje o naszych górach, góralach i zwyczajach Podhala, a potem zakupiliśmy dzięki dofinansowaniu w ramach programu Erasmus+ nowe, oryginalne, pięknie wyszywane stroje, a jednocześnie przygotowaliśmy taniec do piosenki „W murowanej piwnicy”. Nasz taniec, wykonany w pięknych nowych strojach, wyglądał prześlicznie, co zostało udokumentowane na nagranym filmie, który został pokazany pozostałym partnerom w projekcie. Następnie wspólnie z pozostałymi partnerami poznawaliśmy nasze tradycyjne rękodzieło. My wybraliśmy do tego celu wikliniarstwo i w związku z tym odbyła się wycieczka do lokalnego wytwórcy produktów z wikliny Pana Tadeusza Międlara. Pan Tadeusz pokazał nam jak sortować wiklinę przywiezioną z pola, jak ją korować. Próbowaliśmy przeplatać gałązki wikliny w ogromnych ozdobnych kulach. Widzieliśmy wiele pięknych prac wykonanych przez tego artystę: słonie, ślimaki, dziki, węże, ptaki, buty, kosze, karmniki, ogromny kapelusz, grzyby. Na zakończenie wycieczki każde dziecko otrzymało koszyczek wiklinowy, do którego zrobiliśmy wielkanocne ozdoby świąteczne, a w holu przedszkola zorganizowana została wystawa na temat wikliniarstwa dla dzieci z innych grup i dla wszystkich rodziców.   Jednym z głównych założeń programu Erasmus było ponadto poznanie nowych narzędzi komputerowych. Z wykorzystaniem internetu łączyliśmy się on-line z partnerami z innych krajów. W czasie takich sesji interaktywnych dzieci miały możliwość zobaczenia swoich przyjaciół z innych krajów, ich sale przedszkolne, zabawki, również zamieniły z nimi kilka słów. Innym działaniem w tym obszarze były warsztaty poprowadzone on-line przez szkołę z Włoch. Dzieci z Neapolu wraz z trenerem uczyły nas jak wykonać tradycyjną włoską lalkę z masy papierowej. Wiele radości sprawiło również dzieciom układanie puzzli na tablicy interaktywnej, które wykonane były z ich zdjęć, a także rysunków. Podczas trwania projektu organizowaliśmy także tygodnie krajów partnerskich. W ostatnim roku szkolnym zorganizowaliśmy następujące tygodnie partnerskie: Tydzień szkocki – dzieci poznały flagę Szkocji, charakterystyczne potrawy, zabytki, wykonywały prace plastyczne, oglądały albumy i filmy na temat tego kraju. Poznały także kilka słów w języku angielskim. Tydzień włoski – przygotowane zostały zajęcia na temat Włoch przedstawiające flagę, zabytki, potrawy, kilka słów po włosku. Najbardziej podobały się dzieciom wiadomości o wulkanach i Wenecji. Bardzo smakowała też samodzielnie przygotowana przez dzieci pizza. Tydzień francuski – dzieci poznały flagę Francji, charakterystyczne potrawy, zabytki, wykonywały prace plastyczne, oglądały albumy i filmy na temat tego kraju. Poznały także kilka słów w języku francuskim. Oprócz wspólnych działań z krajami partnerskimi na zakończenie projektu zorganizowaliśmy przedszkolny konkurs pt. „Mój Erasmus”. W konkursie przygotowane złożone zostały 23 prace.  I miejsce zajęła praca Zuzi Ziemby, II miejsce: Maja Pondel, Błażej Inglot, Ala Kozak. III miejsce: Emilka Musz, Maja Nieroda.   Wszystko, co przeżyliśmy przez te dwa lata, namalowaliśmy i przedstawiliśmy w postaci pracy plastycznej, która wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, gdzie zdobyliśmy III miejsce.

LOGO