Comenius

 „Let’s be artists in mathematics”
W latach 2012-2014 Przedszkole Publiczne w Kraczkowej brało udział jako partner w projekcie pt. „Let’s be artists in mathematics”, czyli „Matematyka jest Sztuką”. Projekt ten realizowany był ze środków Programu Comenius w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół. Projekt miał na celu popularyzację matematyki i ukazanie jej jako sztuki dzieciom w wieku przedszkolnym uczęszczającym do przedszkoli i szkół biorących udział w projekcie. Partnerami w projekcie były przedszkola i szkoły z Bułgarii, Szkocji, Austrii i Włoch.
Projekt polegał na realizacji szeregu przedsięwzięć, podejmowanych w ścisłym i skoordynowanym współdziałaniu między partnerami w projekcie, zmierzających do wspólnego doświadczania matematyki. Dzieci z różnych krajów ilustrowały różnego rodzaju doświadczenia matematyczne. Poprzez wykonywanie prac plastycznych zainspirowanych matematyką, szczególnie geometrią, a następnie wymianę rysunków, oglądały świat matematyki z perspektywy dzieci z różnych krajów.
Dzieci poznały przy okazji inne kraje, ich miejsce na mapie, imiona nowych kolegów, miały świadomość, że gdzieś, daleko, ktoś o nich myśli, o ich małym przedszkolu w Kraczkowej i ich grupie dzieci.
Jednym z najważniejszych wydarzeń w ramach projektu była wizyta przedstawicieli współpracujących przedszkoli i szkół w Kraczkowej, która miała miejsce w grudniu 2013 roku. Odwiedziło nas wtedy 18 nauczycieli z różnych krajów. Tematem wizyty było „Boże Narodzenie w Matematyce”. W trakcie wizyty goście poznali bogactwo polskich zwyczajów bożonarodzeniowych, jasełka, tradycje kulinarne, w tym potrawy wigilijne.
Jednym z głównych punktów programu wizyty było udekorowanie Matematycznej Choinki. Każda z delegacji przywiozła ze sobą wcześniej przygotowane z udziałem dzieci z poszczególnych szkół, ozdoby choinkowe, które musiały mieć motywy matematyczne, geometryczne.
Ozdoby, które zawisły na wspólnie udekorowanej Matematycznej Choince, przedstawione zostały w katalogu przygotowanym po wizycie.
W projekcie zrealizowano wiele innych wspólnych ciekawych działań, w tym:
– Pociąg Przyjaźni – „pociąg” odwiedził wszystkich partnerów, każdy z nich dodawał do niego swój wagon opisujący przedszkole/szkołę i miejsce działania.
– Wielojęzyczny słownik terminów matematycznych – ustalone pojęcia matematyczne zostały przedstawione w językach wszystkich partnerów oraz zilustrowane przez dzieci.
– Festiwal gier z zabaw matematycznych z różnych krajów.
Realizacja projektu inspirowała wszystkich na nowe, nowatorskie, atrakcyjne i skuteczne metody i narzędzia, a także umożliwiła wymianę praktycznych doświadczeń, pomysłów i idei.
Dla dzieci, projekt był wspaniałą, niepowtarzalną przygodą. W ich oczach projekt był „wspaniałą przygodą pełną ciekawych rzeczy do zrobienia”.
Współpraca w ramach projektu oparta była na dobrej motywacji i zaangażowania wszystkich dzieci i nauczycieli w wyborze działań i znalezieniu sposobów na ich wdrożenie w celu osiągnięcia ostatecznego celu: przezwyciężenia trudności dzieci w matematyce i tworzeniu pozytywnego nastawienia do niej. 

Spotkanie Partnerów z innych krajów biorących udział w projekcie, w przedszkolu w Kraczkowej

 

Uroczyste występy przygotowane przez przedszkolaki dla odwiedzających nas gości z zagranicy

Goście wizytują w naszym przzedszkolu i obserwują jak wygląda nasz dzień


Warsztaty zorganizowane w naszym przedszkolu dla gości

Zagraniczne wizyty nauczycielek z przedszkola w kraczkowej