Logopeda

Logopeda przedszkolna pani Karolina Witek realizuje w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym (Przedszkole) w Kraczkowej 5 godzin. Zajęcia z logopedą odbywają się
według harmonogramu:

Poniedziałek 9.00-11.30

Czwartek 9.00-11.30