Kadra Przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kraczkowej
mgr Joanna Ząbek

W naszym przedszkolu opiekę nad dziećmi sprawują:


mgr Maria Kątnik – nauczyciel dyplomowany
mgr Bogumiła Wróbel – nauczyciel dyplomowany
mgr Jolanta Bartkiewicz – nauczyciel dyplomowany
mgr Jolanta Magnowska – nauczyciel mianowany
mgr Karolina Witek – nauczyciel mianowany
mgr Elżbieta Gorzkiewicz – Szpytma – nauczyciel kontraktowy
mgr Magdalena Inglot – nauczyciel kontraktowy
mgr Justyna Rejman – nauczyciel kontraktowy
mgr Iwona Wojturska – nauczyciel mianowany


Pracownicy administracyjni:

 Maria Szydełko – intendent

Pracownicy obsługi:

Małgorzata Ruszel, Alina Szmuc
Krzysztof Ziaja
Jadwiga Tadla
Renata Kanas
Katarzyna Kramarz
Jolanta Rusinek
Katarzyna Musz
Paulina Kramarz