Erasmus+ KA1 „Z językiem angielskim w świat – poprawa znajomości języka angielskiego w Przedszkolu Publicznym w Kraczkowej”

Projekt
„Z językiem angielskim w świat – poprawa znajomości języka angielskiego w Przedszkolu Publicznym w Kraczkowej”
Erasmus+ (Konkurs: 2017, KA1 – Mobilność edukacyjna, KA101 – Mobilność kadry edukacji szkolnej)
 
Czas trwania projektu: 1.06.2017. – 31.10.2018
Projekt jest działaniem szkoleniowym. W ramach Projektu przewiduje się następujące kursy szkoleniowe w formie mobilności edukacyjnej: 2 kursy zakładające podniesienie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim
pierwszy odbył się na Malcie od 1.10.2017 do 13.10.2017. Brały w nim udział dwie nauczycielki: Kinga Początko i Iwona Wojturska.
Drugi także na Malcie w Vallette trwał tydzień. Udział w nim wzięły: Iwona Mendrala i Jolanta Magnowska.
Po odbytych kursach wszyscy nauczyciele biorący udział w projekcie kontynuują naukę języka. Znajomość języka angielskiego jest bardzo potrzebna w naszej pracy do realizacji projektów.
Ważną częścią projektu jest oswajania dzieci z językiem angielskim przy okazji innych realizowanych zajęć dydaktycznych. Wszyscy nauczyciele biorący udział w mobilnościach uwzględnią w zakresie realizowanego programu zajęć dydaktycznych elementy popularyzujące znajomość słownictwa angielskiego. Oprócz obowiązkowych zajęć z nauczycielem jęz. ang. prowadzimy zabawy, śpiewamy piosenki, oglądamy bajki, używamy prostych zwrotów i słów, czytamy bajki.