Grupa II „Motylki”

Wychowawczynie
Jolanta Magnowska, Iwona Wojturska

 

 Motylki to grupa 3 latków