Psycholog

Psycholog szkolna i przedszkolna pani Edyta Kaszuba – Szpak realizuje w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Kraczkowej 12 godzin; 8 godzin w SP i 4
godziny w Publicznym Przedszkolu. Konsultacje z psychologiem
odbywają się od 04.10. według harmonogramu:
środa – 12.30 – 14.30 – SP  (uczniowie, rodzice, nauczyciele)
            14.30 – 16.30 – PP (rodzice, nauczyciele)

czwartek – 8.30 – 10.30 – PP (dzieci)
                  10.40 – 16.30 – SP (uczniowie, rodzice, nauczyciele)